רכישת שובר

לידיעתך: השובר ישלך לנמען לאחר קבלת התשלום.

ידוע לי כי אין החזר כספי על שוברים.